กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังผาชัน ม.6 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:13:58

บ.วังผาชัน ม.6 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก ร.ต.ต.บุญเสริม สุริยะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS