กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่สลิดหลวง ม.2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:00:08

บ.แม่สลิดหลวง ม.2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น


ที่มา: นายประสิทธิ์ แดงไพรแม่เมย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS