กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำท่วม ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 77 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 13:36:38

บ.น้ำท่วม ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 77 มม.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS