กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองบวกช้าง ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 13:47:33

บ.นอกด่าน ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS