กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งเงิน หมู่ 5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าวมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 14:59:24

บ.ทุ่งเงิน หมู่ 5  ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าวมาก
คุณวีระชัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS