กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่คะ หมู่ 1 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง แดดแรง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:26:22
 
บ.แม่คะ หมู่ 1 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง แดดแรง อากาศร้อน


ที่มา : นายโกมล ศิริวงศ์
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS