กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองตะเคียน ม.5 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตกมานานหลายวันแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:45:25

บ.หนองตะเคียน ม.5 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตกมานานหลายวันแล้ว
คุณจำลอง ล้ำเลิศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS