กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าช้างใต้ ม.12 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. ท้องฟ้าครึ้มๆ ร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 10:29:43
 
บ.ท่าช้างใต้ ม.12 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. ท้องฟ้าครึ้มๆ ร้อนอบอ้าว


ที่มา : นายบุญมี สาระมู
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS