กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาศรี หมู่ 6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:39:40
 
บ.นาศรี หมู่ 6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย


ที่มา : นายแสง แสงตรีสุ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS