กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอนทราย ม.8 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:10:16

บ.ดอนทราย ม.8 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_น.ส.กิ่งกาญจน์ ปัญญาผาบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS