กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไสท้อน ม.7 ต.ช่อง อ.นาดยง จ.ตรัง_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 10:28:58

บ.ไสท้อน ม.7 ต.ช่อง อ.นาดยง จ.ตรัง_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

ที่มา : นางดรุณวรรณ ศรนารายณ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS