กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โพธิ์เล ม.1 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:34:35

บ.โพธิ์เล ม.1 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

ที่มา : นายประสิทธิ์ ทองมีเอียด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS