กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยแมง ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:46:55

บ.ห้วยแมง ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. นางอรไท ติละ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS