กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาพลาย ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เช้านี้มีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 10:49:42

บ.ตาพลาย ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เช้านี้มีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามีเมฆมากที่มา: นายสุวัช แจ่มมาลี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS