กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากปาน ม.1 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.เเพร่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 17:30:00

บ.ปากปาน ม.1 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.เเพร่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นางฟองจันทร์ คำแปงใจ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS