กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อหลวง ม.1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 18:30:30

บ.บ่อหลวง ม.1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS