กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งนก ม.7 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:22:43
 
บ.โป่งนก ม.7 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน


ที่มา : นายณรงค์ มโนวร
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS