กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งเงิน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี _สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 8 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:19:10

บ.ทุ่งเงิน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี _สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 8 มม.

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS