กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อูมตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 5 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:29:33

บ.อูมตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 5 มม._เครือข่ายฯ ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS