กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำแพะ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 9 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:45:07

บ.น้ำแพะ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 9 มม._นายรุณ ใจปิง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS