กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 0.1 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:46:21

บ.อูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 0.1 มม._นายรุจ ผดุงบงกช


IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS