กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาปอ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย_วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน เวลา 12.00 น. มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 14:11:05

บ.นาปอ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย_วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน เวลา 12.00 น. มีฝนตกเล็กน้อย_นายโสวัฒน์ สิงห์รักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS