กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาเกียน ม.3 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:25:35

บ.นาเกียน ม.3 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก นายบรรดาศักดิ์ ศักดิ์ชูเกียรติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS