กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โสมสวรรค์ ม.2 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครื้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:00:23

บ.โคกนกพัฒนา ม.7 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวภู_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนตกเล็กน้อย


ที่มา: นายถาวร ประจัญกล้า
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS