กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำหมาว ม.9 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เช้าวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 7 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:00:22

บ.นากอก ม.1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เช้าวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 2 มม.


ที่มา: เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS