กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 12 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:48:56

บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 12  มม.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS