กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยอดน้ำ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช _ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:49:34

บ.ยอดน้ำ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช                _วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS