กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สวนปราง ต. คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี _ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:52:15

บ.สวนปราง ต. คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี               _วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS