กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่โป่ง ม.1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:42:35

บ.แม่โป่ง ม.1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

ที่มา : นายเสน่ห์ ยาสุทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS