กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หาดพริก ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 36 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:18:13

บ.หาดพริก ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 36 มม. นายทวัฒน์ แตงอ่อน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS