กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฝายหลวง ม.1 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศวันนี้มีฝนตกเล็กน้อย ท้องฟ้าครึ้มบางส่วน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 17:40:54

บ.ฝายหลวง ม.1 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศวันนี้มีฝนตกเล็กน้อย ท้องฟ้าครึ้มบางส่วน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS