กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โสมสวรรค์ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:56:12

บ.โสมสวรรค์ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝนตก_นายถาวร ประจัญกล้า
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS