กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เต่าไห ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 30 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563

บ.เต่าไห ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 30 มม._นายวิชัย วิชัยขัทยะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS