กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วาวี ม.1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนสลับแดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 18:59:50

บ.วาวี ม.1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนสลับแดดออก ไม่มีฝนตก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS