กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าก่อ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_สภาพอากาศวันนี้มีฝนตกในช่วงบ่ายๆ ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้ว ท้องฟ้าเริ่มเปิด

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 19:12:29

บ.ป่าก่อ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_สภาพอากาศวันนี้มีฝนตกในช่วงบ่ายๆ ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้ว ท้องฟ้าเริ่มเปิด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS