กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 10 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563

บ.อูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 10 มม._นายกฤษฎา  ปรัชญาภูวดลIPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS