กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.มหาธาตุ ม.4 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่_ตอนเช้ามีเมฆ อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 17:45:57

บ.มหาธาตุ ม.4 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่_ตอนเช้ามีเมฆ อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายธนกร  วงศ์ษาวิชัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS