กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เลยวังไสย์ หมู่ 1 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:53:34
 
บ.เลยวังไสย์ หมู่ 1 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม


ที่มา : นายบพิตร จำปีพรม
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS