กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เลยวังไสย์ หมู่ 1 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_ท้องฟ้าครึ้มๆ มีเมฆมาก ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 11:42:14
 
บ.เลยวังไสย์ หมู่ 1 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_ท้องฟ้าครึ้มๆ มีเมฆมาก ไม่มีฝน


ที่มา : นายบพิตร จำปีพรม
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS