กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางซันโจ หมู่ 23 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีหมอก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:34:09
 
บ.ปางซันโจ หมู่ 23 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีหมอก


ที่มา : นายไพวัลย์ จงรุ่งเรืองชัย
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS