กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องขุ่นเหนือ หมู 9 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย_ท้องฟ้าครึ้มๆ ฝนกำลังตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:59:07
 
บ.ร่องขุ่นเหนือ หมู 9 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย_ท้องฟ้าครึ้มๆ ฝนกำลังตก


ที่มา : นางกนกจันทร์ ภู่เจริญ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS