กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขุนทา ม.9 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 115 มม. ฝนยังตกหนักอยู่ เริ่มมีน้ำป่าไหลหลากที่ต้นน้ำแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 12:52:31
 
บ.ขุนทา ม.9 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 115 มม. ฝนยังตกหนักอยู่ เริ่มมีน้ำป่าไหลหลากที่ต้นน้ำแล้ว


ที่มา : นายสุชาติ วังธรรมโชติ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS