กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องขุ่นเหนือ หมู 9 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 110 มม. ท้องฟ้าปิด มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 13:02:51
 
บ.ร่องขุ่นเหนือ หมู 9 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 110 มม. ท้องฟ้าปิด มีฝนตก


ที่มา : นางกนกจันทร์ ภู่เจริญ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS