กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาเส็ด ม.6 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ_ท้องฟ้าครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:52:20

บ.ตาเส็ด ม.6 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ_ท้องฟ้าครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย นายประเสริฐ สมเสนา

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS