กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองปลาดุกลาย ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 11:00:05
 
บ.คลองปลาดุกลาย ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก


ที่มา : นายวันชัย นาคแดง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS