กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เลยตาวตาด หมู่ 2 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก ฝนยังไม่ตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 11:08:29
 
บ.เลยตาวตาด หมู่ 2 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก ฝนยังไม่ตก


ที่มา : นายจักรพงษ์ ทองแบบ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS