กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาปอ หมู่ 4 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 11:11:07
 
บ.นาปอ หมู่ 4 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มๆ


ที่มา : นายโสวัฒน์ สิงห์รักษ์
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS