กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยเดื่อ ม.3 ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 15:14:06

บ.ห้วยเดื่อ ม.3 ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

ที่มา : นายเกรียงศักดิ์ เหล็กมล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS