กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.มหาราช ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:16:23

บ.มหาราช ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม.


ที่มา: นางสาวศิริพิชญ์ จันน้ำท่วม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS