กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งเพล ม.8 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 10:35:34

บ.ทุ่งเพล ม.8 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

ที่มา : นายไชโย สุวรรณศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS